Uzdrowisko

Uzdrowisko Duszniki Zdrój

Największym bogactwem naturalnym Dusznik są źródła mineralne należące do typu źródeł szczelinowych. Należą one do szczaw wodorowęglanowych - wapniowych. Stopień mineralizacji jest na poziomie 1,3 - 2,5 g/dm3. Mają one stabilny skład chemiczny. Obecnie w Dusznikach jest pięć źródeł: "Pieniawa Chopina", "Jan Kazimierz", "Agata", "Jacek" oraz "B-4".

Wody lecznicze pozwoliły na rozwinięcie się jednej z najważniejszych funkcji miasta, a mianowicie lecznictwa uzdrowiskowego. W uzdrowisku leczy się schorzenia kardiologiczne (niedokrwienie serca, stany po zawale serca), gastrologiczne (choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, schorzenia wątroby i jelit), pulmonologiczne (chroniczne i alergiczne schorzenia dróg oddechowych), ginekologiczne (niepłodność, zapalenia przydatków) oraz osteoporoze.

drukuj